Zámecký park

Ačkoliv park za zámkem nebyl nikdy dokončen, lze dobře rozpoznat jeho původně plánovaný rozsah. August Silný plánoval zahradu podle francouzského půdorysného schématu, zemřel však ještě před dokončením. Jeho pravnuk August III. také plánoval impozantní stavbu, která však nebyla realizována.  Dalším přestavbám zabránila Sedmiletá válka. Teprve v 19.století se zámecká zahrada vyvinula do podoby romantického parkového areálu. Po Druhé světové válce nebyla parku věnována pozornost, byla pokácena řada smrků.

V roce 1990 začal Svobodný stát Sasko spolu se Zemským úřadem pro památkovou péči park rekonstruovat. Základ tvořil návrh z roku 1740. Půdorys ve tvaru velkého U měl tehdy rozlohu asi 230 na 150 metrů. Rekonstrukce není dodnes dokončena.

Návštěvní řád zámeckého parku

Milí návštěvníci,soubor zámku Moritzburg a Bažantího zámečku je památka architektonického a zahradnického umění. Abychom mohli uchovat areál také pro budoucí návštěvníky, dodržujte prosíme následující pokyny:Zámecký park je otevřen denně od 6:00 hodin až do soumraku. Vstup do areálu je pouze na vlastní nebezpečí. Ručení za škody je v rozsahu přípustném ze zákona vyloučeno. Neuklizené nebo neposypané cesty nejsou otevřeny pro veřejnost. Rodiče ručí za své děti.

Zásadně není dovoleno:

 • jezdit po cestách motorovými vozidly (včetně motocyklů) bez zvláštního povolení
 • ničit, přemisťovat nebo znečišťovat areál, stavební prvky, další parková zařízení a rostliny
 • šplhat po sochách, balustrádách, kašnách nebo zahradních zařízeních
 • vstupovat na zelené plochy, tábořit na nich nebo pořádat pikniky
 • zacházet s otevřeným ohněm, zejména pak grilovat nebo bez písemného povolení vlastníka zapalovat ohňostroje.
 • hrát v areálu míčové či sportovní hry, jezdit na koni, koupat se, rybařit, sáňkovat nebo lyžovat
 • provozovat hudbu nebo pouštět hudební přehrávače
 • vystavovat reklamní poutače, vyvěšovat plakáty nebo cedule, odkládat nebo rozdávat letáky, reklamní prospekty nebo další tiskoviny
 • provozovat obchod nebo řemesla
 • filmovat nebo fotografovat pro komerční účely
 • krmit divoká zvířata bez písemného povolení


Věnujte pozornost následujícímu:

 • Jízdní kola je možno pouze tlačit.
 • Psy je možno pouze vodit na vodítku. Psí výkaly a odpadky je možno odložit do přistavených odpadních nádob.
 • Na zamrzlé vodní plochy je vstup a vjezd zakázán.
 • Prosíme Vás, abyste v zájmu všech návštěvníků dodržovali upozornění pracovníků provozu zámku Moritzburg a přejeme Vám příjemný pobyt.

Zvláštní prohlídky zámeckého parku

Chcete-li se dozvědět více o této části zámeckého areálu, máte možnost v rámci prohlídky krajiny s průvodcem.

Na vyžádání vám nabízíme 1 - 3hodinovou zvláštní prohlídku moritzburské kulturní krajiny. Spolu s vámi navrhneme individuální trasu.

Kontakt